Du er her

Skråloft

Eksisterende skråloft

SL01
Trin 1 af 9

Skrålofter er ofte dårligt isoleret, da pladsen er begrænset af spærdimensionen. Normalt vil isoleringstykkelsen være under 100 mm. Den ekstra isoleringstykkelse skal derfor opnås ved at montere regler på undersiden af spærene. Ældre skrålofter vil normalt være opført uden dampspærre.

Fjern el, beklædning og isolering

SL02
Trin 2 af 9

Afbryd el og afmonter el-kabler og lampeudtag, kontakter m.m.
Fjern den eksisterende beklædning og gammel isolering i skråloftet. Ældre byggeri med pudsede lofter og ældre isoleringsmaterialer støver meget og derfor skal der tages hensyn til arbejdsmiljøet.

Tjek og planlæg

SL03
Trin 3 af 9

Tjek følgende:
✓ Ingen utætheder i undertag.
✓ Ingen tegn på råd og svamp i træværk.

Planlæg følgende:

  • Fremføring af elkabler til stikkontakter m.m. Kablerne føres på den varme side af dampspærren.
  • Konstruktion til samlet 300 mm isolering. Hvis eksisterende spær er 150 mm og med fast undertag, skal reglerne også være 150 mm. Samlet opnås følgende isoleringslag: 100 mm + 150 mm + 50 mm. Bemærk, at de første 50 mm anvendes til ventilationsspalten mellem isolering og undertag, og de sidste 50 mm opsættes på den varme side af dampspærren.
  • Ved en muret gavl skal den del, som det nye skråloft kommer til at dække over, renses for gammel tapet og andre organiske materialer.

Monter regler

SL04
Trin 4 af 9

På bagsiden af spærene monteres regler med en dimension, så der samlet kan opnås en isoleringstykkelse på mindst 300 mm.

Isoler mellem spær og regler

SL05
Trin 5 af 9

Isoler mellem eksisterende spær så der opnås en ventilationsspalte mellem isolering og undertag på 50 mm. Herefter opsættes mellem regler et nyt lag isolering med forskudte samlinger til det yderste isoleringslag.
Bemærk, hvis undertag er banevare skal ventilationsspalten være 70 mm.

Påfør folieklæber

SL06
Trin 6 af 9

De tilstødende bygningsdeles overflader rengøres, primes og påføres folieklæber.

Opsæt dampspærre

SL07
Trin 7 af 9

Dampspærre monteres i baner, fx lodret med samlinger, hvor regler er fast underlag. Ved vandret føring skal der ved samlinger laves fast underlag mellem spær, fx af krydsfiner.

Forskalling med isolering

SL08
Trin 8 af 9

Der opsættes et krydslagt lægteskelet (fx 45 x 45 mm) til opsætning af indvendig beklædning, ekstra isolering og fremføring af elkabler.
På denne måde minimeres gennembrydninger af dampspærre.
Placering af lampeudtag planlægges, evt. med udskæringer i skelet. I tilfælde af gennembrydninger af dampspærre, skal der tætnes med egnet manchet, fugemasse eller tape.

Færdigt arbejde

SL09
Trin 9 af 9