Du er her

Dampspærre

En dampspærre skal hindre, at varm vanddamp i indeluften trænger ud i bygningskonstruktionen og kondenserer på kolde overflader. Hvis dette sker, er der risiko for at der opstår råd og skimmelsvamp.

Nedenfor er beskrevet generel information og løsninger vedrørende dampspærre.
I den konkrete situation anbefales det at vælge et dampspærresystem, hvor dampspærre, klæber, tape m.m. passer sammen, og følge vejledningerne fra leverandøren af dampspærresystemet.

På hjemmesiden www.duko.dk kan der findes information om dampspærresystemer.

Læs mere om:

Dampspærre typer

Dampspærre Samlinger

Dampspærre Placeringer

Tætning mellem gavlmur og yderste bjælke

Gennembrydninger

Dampspærre typer
Plastfolie af polyethylen (PE)
For at sikre sig en vis robusthed anbefales det, at plastfolier har en tykkelse på mindst 0,2 mm. Dampspærrer skal være CE-mærket og producenten skal blandt andet angive produktets rivningsstyrke, og produktet bør have bestået en ældningstest.

Alu-membraner
En alu-membran-dampspærre er opbygget med et bærelag af papir eller plast, hvorpå der er limet et tyndt lag aluminiumsfolie som diffusionsbremsende lag.

Pladematerialer
Nogle pladematerialer, fx særlige krydsfinerplader, har så høj diffusionsmodstand, at de kan fungere som dampspærre. Kun plader, der af producenten eller leverandøren er oplyst egnet som dampspærre, kan anvendes.

Maling
Maling regnes normalt ikke for at kunne fungere som dampspærre. Der kan dog være malingstyper, hvis funktion er at virke som dampspærrer, fx i vådrums-membraner. Maling i kombination med glasfilt eller glasvæv kan være et alternativ til en dampspærre af banevare i en eksisterende konstruktion på steder, hvor montagen af en banevare kan være arbejdskrævende, og hvor det kan være svært at opnå tilstrækkelig tæthed. På pudsede lofter, hvor der kan være opsat glasfilt for at skjule smårevner, er det en brugbar løsning.

Puds på rør
Et loft eller let ydervæg med indvendig overflade i form af puds på rør og forskalling, som ses i ældre småhuse, er ikke damptæt.

Dampspærre Samlinger

Dampspærre mod dampspærre
Samling af to stykker dampspærre skal minimum have et 50 mm overlæg og skal samles over et fast underlag med tape eller folieklæber. Samlinger skal trykkes efter monteringen, fx med nylonrulle eller plastikspartel . Tapesamlinger skal udføres uden at strække tapen og trykkes med et egnet værktøj.

Dampspærre mod mur
Samlingen laves ved at fastgøre folien med egnet klæber mod murværket. Murkværket skal have en plan, rengjort overflade, evt. overfladebehandlet med en primer.

Spalten mellem gavlmuren og den yderste bjælke
Tætning af spalten mellem den yderste bjælke og en muret gavl, kan være en udfordring at tætne effektivt pga. pladsmangel. Spalten vil typisk være 2 - 5 cm og ofte vil den være fyldt med pudsrester og andet byggeaffald.
Spalten kan fx. tætnes ved at indsætte et stykke ekspanderende fugebånd placeret i et stykke dampsspærre mellem blælkesiden og galvmuren. Når fugebåndet ekspanderer vil der være lavet en fornuftig tætning, der også fungerer som dampspærre. Udførelse af løsningen er vist i dette Videoklip og figuren nedenfor viser hvor de to dampspærrestykker er placeret.

Samling af dampspærre samling

Dampspærre placering
Dampspærren skal placeres, så der altid haves mindst 2/3 af den samlede isoleringstykkelse på den kolde side. For at undgå perforeringer af damspærren ved montering af loft- eller vægbeklædning med skruer eller søm anbefales det at placere dampspærren mindst 50 mm inde i isoleringslaget regnet fra den varme side.

Gennembrydninger
Nogle installationer skal nødvendigvis føres gennem dampspærren. Til de situationer bruges specielle klæbemanchetter, fx til el- og antennekabler, ventilationsrør og armaturer.
Indbygning af spots i lofter bør udføres, uden at gennembryde dampspærren fx ved brug af installationsbokse, der sikrer lufttætheden.