Du er her

Bygningsreglementet

I det følgende gengives en række relevant krav fra Bygningsreglementet (BR18).

Klik her, hvis du vil direkte videre til BR18

Krav om efterisolering
Hvis der er tale om renovering af en hel tagetage, hvor beklædningen af lofter, skrålofter og skunkvægge nedtages, udløser det krav om at gennemføre rentable energibesparende tiltag, fx efterisolering.

Hvis der kun skal foretages renovering af et enkelt værelse stilles, der ingen krav om efterisolering.

For skunkvægge isoleret med mindre end 175 mm isolering vil det normalt være rentabelt at efterisolere op til mindst 300 mm isolering.

For skrålofter/skråvægge isoleret med mindre end 200 mm vil det normalt være rentabelt at efterisolere op til mindst 300 mm isolering.

I forbindelse med efterisolering af skunke skal der være mulighed for inspektion efterfølgende.

Brandkrav
Hvis der foretages ændringer af bygningsdele i en eksisterende bygning, skal disse opfylde brandkravene i det gældende bygningsreglement, fx:

- Hvis tagbelægningen ændres fra understrøgne tagsten til tagsten med ventileret undertag, så er der for etagehuse og rækkehuse blandt andet krav til ventilationsåbningen i tagudhænget for at sikre mod brandspredning. Åbningen skal være mindst 300 mm lang og maks. 30 mm høj.

- Hvis et indskudslag af ler i et bjælkelag fjernes for at kunne efterisolere, skal dette genetableres af hensyn til brandsikkerheden. Dette kan gøres ved at indlægge gipsplader som nyt indskudslag.

-Hvis eksisterende loft- eller vægbeklædning udskiftes. I etageboliger skal lofters beklædning være klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning), og vægges beklædning skal være klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning).
I enfamiliehuse og rækkehuse skal vægge og lofter være klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning). Gulvhøjde maks. 5,1 meter over terræn.
Normalt vil brandkrav til beklædning kunne opfyldes med ét lag gipsplade eller plademateriale med tilsvarende egenskaber.

Detaljeret beskrivelse af løsninger vedrørende brand ved renovering af tage er beskrevet i DBi-vejleningen Gode & brandsikre tage.

Her er også beskrevet særlige løsninger for udførelse af brandkamserstatninger.

Krav til loftshøjde
I etageboliger kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2,5 meter.

I fritliggende enfamiliehuse og rækkehuse kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2,3 meter.

Hvis loftet ikke er vandret, måles højden som gennemsnitshøjden, og kun frie højder på 2,1 meter og derover medregnes. I rum med skråvægge kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2,3 meter over mindst 3,5 m² af gulvarealet.

Redningsåbning
Redning af personer gennem en redningsåbning kan lade sig gøre, hvis den har en fri højde og bredde på tilsammen 1,5 meter, hvor højden er mindst 0,6 meter og bredden mindst 0,5 meter. Endelig bør det sikres, at redningsåbningerne placeres i en afstand fra gulv, så personer kan nå dem og reddes ud gennem åbningerne. De fleste personer vil kunne komme ud af en redningsåbning, der er placeret i en afstand fra gulv til underkant af redningsåbninger på op til 1,2 meter. Alternativt kan der f.eks. etableres et fast trin eller andet, så redningsåbningen kan nås indefra.

Regler vedrørende redningsåbninger er beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Illustration af mål på redningsåbninger