Du er her

Kviste

Kvist

Ældre kviste vil ofte medfører et betydeligt ekstra varmetab, men bidrager omvendt med udsigt, dagslys og større rumlighed i en tagetage.

I forbindelse med efterisolering af en tagetage bør det altid undersøges, om der kan foretages en efterisolering og lufttætning af kviste.

Mulige energiforbedringer
Ældre og udtjente kvistvinduer med termoruder bør altid udskiftes til nye vinduer med lavenergiruder.

Især kvistens sider kan være dårligt isoleret pga. pladsmangel. Hvis kvisten er uden dampspærre, kan der foretages en indvendig efterisolering og opsætning af ny dampspærre. Efterisoleringen kan eventuelt foretages med et isoleringsmateriale med en lav varmeledningsevne under fx 0,025 W/mK.

Under kvistvinduet vil der normalt være mulighed for at foretage en efterisolering. I den forbindelse er det vigtigt at foretage en efterisolering, der følger princippet i den kolde eller varme skunk. Det vil sige der laves en vindplade ved tagfoden og et fast og lufttæt underlag mellem bjælkerne, der hvor ydervæggen under kvistvinduet slutter. Du kan se de to detaljer beskrevet her:

Læs mere om vindpladen.

Læs mere om fast underlag.

Nogle kviste er sammenbygget med taget, så der kan foretages en efterisolering af kvistloftet fra tagrummet. Er dette ikke muligt, bør det overvejes, om der kan foretages en indvendig efterisolering af loftet i kvisten.

Få teksten læst op

Få teksten læst op: