Du er her

Ovenlysvinduer

Ældre ovenlysvinduer kan medføre et stort varmetab og bør gennemgås for muligheder for energiforbedringer i forbindelse med efterisolering af et tagrum.

På nedenstående figur er vist punkter, hvor der kan være varmetab ved ovenlysvinduer.

Utætheder i tagvinduer

Hvis vinduet er i generel dårlig stand og er ældre end normal forventet levetid, opnås den største energiforbedring ved en total udskiftning af vinduet med udvendige inddækninger og indvendig lysning. Ved udskiftningen skal der laves en luft- og damptæt samling mellem ovenlysvinduet og skråloftet. Detaljer skal udføres i henhold til producentens montagevejledning.

Hvis vinduet er i generel god stand, kan det energiforbedres ved en renovering, fx:
- Udskiftning af vindueslysning med efterisolering og tætning med ny dampspærre, evt. ændring af udformning på vindueskarm.
- Udskiftning af ældre termorude til ny energirude.
- Udskiftning af tætningslister mellem ramme-karm og ventilationsspalte.

Du kan læse mere om udskiftning af ovenlysvinduer i Videncenterets energiløsning nedenfor.

Få teksten læst op

Få teksten læst op: