Du er her

Varmebesparelse

Hvor stor betydning har isoleringstykkelsen?

I tabellen nedenfor kan du se, hvor meget der spares pr. m² ved at efterisolere, når der tages udgangspunkt i den eksisterende isoleringstykkelse.

Tabellerne medregner ikke den besparelse, der opnås ved, at den efterisolerede konstruktion er betydelig mere lufttæt. Lufttætningen vil typisk forøge varmebesparelsen betydeligt, og der vil opnås en markant bedre termisk komfort.

Eksisterende isoleringstykkelse Energibesparelse i kWh/m2 pr. år
Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm 400 mm
0 mm 173 176
50 mm 44 46
100 mm 24 26
125 mm 18 20
150 mm 14 16
175 mm 12 14
200 mm 10 12

I skunken kan der være pladsproblemer. Hvis du overvejer at mindske isoleringstykkelsen, i forhold til de anbefalede 300 mm, reduceres varmebesparelsen. Det kan også være, at du uden problemer kan øge isoleringstykkelsen til fx 400 mm. Betydningen for varmebesparelsen ses i tabellen nedenfor.

Eksisterende isoleringstykkelse Varmebesparelse i forhold til 300 mm
Ny samlet isoleringstykkelse [mm]
100 150 200 300 400
0 mm -15% -10% -5% - +1%
50 mm -55% -35% -20% - +6%
100 mm -60% -30% - +10%
125 mm -80% -40% - +13%
150 mm -50% - +16%
175 mm -75% - +23%
200 mm - +31%