Du er her

Info om Sitet

Om sitet
Dette site er tiltænkt som en hjælp til håndværkeren, der er i gang med en efterisoleringsopgave af en tageetage der anvendes til bolig. Sitet er derfor optimeret efter at være brugbart på selv en mindre smartphone.

Sitet indeholder trin-for-trin arbejdsbeskrivelser for efterisolering af et koldt skunkrum, et varmt skunkrum og skrålofter samt en række beskrivelser af nogle mindre detaljer som fx kvistvinduer, ovenlysvinduer eller loftlem.
Herudover er der nogle korte vejledninger om relevante emner som BR18 krav, arbejdsmiljø, dampspærren mm.

Anvendelse af app’s til mobiltelefoner er en ny måde at kommunikere byggeteknisk gode løsninger til håndværkere. Projektet har primært til formål at afprøve en prototype på en app til håndværkere, som en afklaring af konceptets muligheder.

Finansiering
Sitet er finansieret af InnoByg og Grundejernes Investeringsfond

Sitet er udviklet med deltagelse af
InnoByg
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Grundejernes Investeringsfond
Videncenter for energibesparelser i bygninger
Roskilde Tekniske Skole
Dansk Byggeri
Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse
Byg-Erfra
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Webløsningen er udviklet af
Fagkommunikation ApS og Korpus Design

Anvendelse
Informationer og dokumenter på dette site er frit tilgængelige - dog skal der angives Videncenter for energibesparelser i bygninger som kilde ved brug af informationer og dokumenter til videreformidling, undervisning o.l.

Ansvar
Videncenter for energibesparelser i bygninger og deltagerne i konsortiet bag Videncenter for energibesparelser i bygninger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i den nævnte vejledning, uanset om vejledningen er skriftlig eller mundtlig, og dermed intet ansvar for eventuelle, direkte og indirekte, tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af vejledningen.

Opdatering
Sitet er udviklet i 2014 og er senest opdateret 19-01-2018.