Du er her

Arbejdsmiljø

I forbindelse med efterisoleringsarbejdet vil der ofte være behov for at tage hensyn til arbejdsmiljøet. Der henvises generelt til håndbogen fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og anlæg (BAR).

Arbejdsstillinger
Arbejdet med efterisolering af fx en skunk vil ofte medfører belastende arbejdsstillinger og -bevægelser, hvis man fx arbejder foroverbøjet, med vrid i ryggen, med løftede arme, eller hvis man ligger på knæ, mens man arbejder. Arbejde i belastede arbejdsstillinger og -bevægelser betyder, at der er risiko for smerter i muskler og sener samt fysisk nedslidning på længere sigt. Man kan begrænse belastende arbejdsstillinger og -bevægelser ved at sikre, at der er gode pladsforhold, hensigtsmæssigt udstyr, variation i arbejdet og en god planlægning, samt at medarbejderne er oplært og instrueret, inden arbejdet påbegyndes. Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside her.

Støv
Nedtagning af ældre puds, isoleringsmaterialer og indskudsler støver meget.
Det anbefales at forebygge støvudviklingen ved fx at installere centralsug. Hvis arbejdet kan udføres kortvarigt, kan der anvendes åndedrætsværn. Dette må maksimalt anvendes i 3 timer pr. dag. Nedrivningsarbejdet bør afsluttes med en grovrengøring for at fjerne støvgenerne for det videre arbejde.

Asbest
I forbindelse med efterisolering af en tagetage kan der forekomme asbest i ældre rørisolering og loftplader. Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele, hvor de kan forårsage kræft og støvlunger. I tilfælde af asbest skal de beskæftigede have gennemgået lovpligtig asbestuddannelse, og arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse.
Læs vejledningerne fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg:
Når du støder på asbest. Regler og baggrund
Når du støder på asbest. Sådan gør du!