Du er her

Efterisolering af rør

I forbindelse med efterisolering af tagrum vil man ofte støde på varmerør.

Det anbefales at lave en grundig vurdering af rørenes tilstand. Er der tegn på gennemtæring, bør de skiftes i forbindelse med efterisoleringsarbejdet. Skal radiatorerne afmonteres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet, bør det overvejes at udskifte ældre varmerør. Ældre udtjent rørisolering bør altid udskiftes til et nyt isoleringsprodukt, men bemærk, der kan være asbest i ældre rørisolering. Hvis dette er tilfældet, skal der tages hensyn til arbejdsmiljøet. Læs mere om dette her.

Efterisolering af fx skunkvægge eller skunkgulve, der kommer til at skjule varmerør i et isoleringslag, er tilladt hvis der er inspektionsmulighed. Det anbefales at afmærke udvendigt på efterisoleringen, hvor varmerør er placeret i konstruktionen som hjælp for fremtidig inspektion.

Asbestholdigt rørisolering. Kilde SBi anvisning 229.
Foto fra SBI-anvisning 229: Byggematerialer med asbest

Nye fritliggende rør i god stand efterisoleres, jf. DS 452. Følgende isoleringstykkelser opfylder kravet.

Rørdiameter
Rørisolingstykkelse
18 mm (⅜") Mindst 90 mm
22 mm (½") Mindst 100 mm
28 mm (¾") Mindst 120 mm
35 mm (1") Mindst 135 mm
42 mm (1½") Mindst 150 mm
60 mm (2") Mindst 175 mm