Du er her

Vandrette lofter

Opgave
Efterisolering af et vandret loft i et ventileret, uudnyttet tagrum med gitterspærkonstruktion.

Tjek at
✓ Tagbelægning og undertag er tæt.
✓ Ingen tegn på råd og svamp.
✓ Tagrum er tørt og velventileret.
✓ Der er ingen dampspærre.
✓ Elkabler fremført i loftet er afbrudt.
✓ Tagrummet er ryddet.

Fjern gangbroer og isolering
Eksisterende gangbroer, gulve og eksisterende isolering i dårlig stand fjernes. Hvis det eksisterende isoleringslag er i god stand og omhyggeligt udført kan det bevares. Håndtering af ældre isolering støver og man skal derfor være opmærksom på arbejdsmiljøet. Der afsluttes med en grovrengøring for rester af ældre byggematerialer.

Registrer el
Til brug ved fremtidige renoveringsopgaver anbefales det, at der foretages en registrering og markering af, hvor elkabler, samledåser og gennemføringer i loftet til lampeudtag, er placeret i isoleringen.

Udfør vindplader
Vindplader opsættes ved tagfod mellem spær for at mindske gennemblæsningen af den vandrette loftisolering.

Efterisoler mellem spærfødder
Foretag efterisolering mellem spærfødder. Isoleringstykkelsen må ikke være større end 1/3 af den samlede planlagte isoleringstykkelse.

Underlag til gangbro
Udfør underlag til ny gangbro. Bemærk, at gangbroens underside skal være hævet mindst 50 mm over isoleringen. Fra gangbroen bør der desuden være inspektionsmulighed til hele tagrummet.

Ny dampspærre
Etabler ny dampspærre med tapede samlinger over fast underlag (fx spærfødderne) og anvend primer og folieklæber mod mur og remme. Se vejledning i samling af dampspærrer.

Efterisoler
Udfør efterisolering til mindst 300 mm i mindst to lag med forskudte samlinger. Efterisoleringen skal udføres, så der er en ventilationsspalte på mindst 50 mm langs kanten mod undertaget. Er undertaget en bane eller blød pladevare skal spalten være 70 mm.

Gangbro
Etabler belægning på gangbro.