Du er her

Varmt skunkrum

Eksisterende skunkrum

VS01
Trin 1 af 17

Opgaven starter typisk fra:

  • Skunkvæg med lidt isolering og uden dampspærre.
  • Skunkgulv er uisoleret eller udført med indskudsbrædder og ler.
  • Skunkrum anvendes til fremføring af varmerør og elkabler.
  • Tagfoden kan være udformet på mange måder. I etagebyggeri ses ofte både en fodrem og en murrem.

Fjern el, beklædning og isolering

VS02
Trin 2 af 17

Afbryd el og afmonter el-kabler og kontakter m.m.
Fjern den eksisterende beklædning og isolering på skunkvæg og skråloft. Ældre byggeri med pudsede vægge og ældre isoleringsmaterialer støver meget og derfor skal der tages hensyn til arbejdsmiljøet. Læs mere om dette her. Det anbefales at foretage en kortvarig og effektiv nedrivning af alle de dele der støver, og herefter afslutte med en grovrengøring.

Afmonter evt. varmerør

VS03
Trin 3 af 17

Hvis radiatorer i forbindelse med moderniseringen er afmonteret bør det overvejes også at udskifte varmerør placeret i skunken. Hvis de ikke fjernes bør de efterisoleres, som beskrevet her.
Flytning, udskiftning og efterisolering af brugsvandsrør, hvis de findes i skunken, bør også overvejes. Brugsvandsrør bør ikke indbygges i efterisoleringen.

Udfør en række tjek

VS04
Trin 4 af 17

Tjek følgende
✓ Ingen utætheder i undertag.
✓ Ingen tegn på råd og svamp i træværk.
✓ Der er ventilationsåbning mellem tagfod og undertag.
✓ Murværk i skunkgavle skal kontrolleres for utætheder.
✓ Planlæg fremføring af elkabler. Kablerne føres på den varme side af dampspærren.

Hvis skunkstolperne ikke er bærende, kan det overvejes, om de midlertidigt kan fjernes for at lette de efterfølgende arbejdsgange i skunken.

Opsæt vindplader

VS05
Trin 5 af 17

Vindplader opsættes ved tagfod mellem spær for at forhindre gennemblæsning af isolering og sikre en fast ventilationsspalte mellem isolering og undertag.
I etagebyggeri skal spalten mellem undertag og vindplade være maks. 30 mm høj og min. 300 mm lang for både at sikre ventilation og minimere risiko for brandspredning via tagfoden.
Vindpladen fuges mod murværk og spærsider med en fleksibel byggefuge, der kan modstå store temperatursvingninger. Se video om montage af vindplader nedenfor eller se figur med vindpladens opbygning.

Se video

Fjern yderste skunkgulv

VS06
Trin 6 af 17

Hvis der er skunkgulv, fjernes de yderste 2-3 brædder og evt. indskudslag eller ældre isolering for at tætne og efterisolere bjælkelaget optimalt.
Der skal senere være plads nok til at opsætte fast underlag mellem bjælkesider og tætne med fugemasse.

Tjek mur ved tagfod

vs07
Trin 7 af 17

Kontroller, om murværk ved tagfod er tæt for vind og slagregn.
Løse fuger udkradses og fuges. Hvis pladsen tillader det, kan murværket pudses.

Skelet til efterisolering

VS08
Trin 8 af 17

Opsæt regler på underside spær til at fastholde isolering. Der skal være plads til 250 mm isolering + ventilationsspalte mod undertag. Ved fast undertag skal spalten være mindst 50 mm, og med undertag af en banevare eller blød pladevare, skal spalten være mindst 70 mm. På regler skal der senere opsættes krydslagte lægter til yderligere 50 mm isolering.

Lav fast underlag ved tagfod

VS09
Trin 9 af 17

Lav fast underlag mellem bjælker til tæt samling af dampspærre mod murrem. Underlaget kan fx være 18 mm krydsfinérplade, der monteres på lægter skruet til bjælkesider. Der primes og fuges langs kanter, vindridser og større utætheder mellem krydsfiner og bjælker.
Hvis det ikke er muligt at flugte underlaget langs påforingsreglerne, så det rammer murremmen, men oversiden af loftet, skal murrem og fast underlag forbindes med en dampspærre, der også tætnes mod bjælkesider.
Se evt. afsnit om udlægning af dampspærre mellem bjælker ved efterisolering af kold skunk.

Lav faste underlag ved skunkstolper

VS10
Trin 10 af 17

Hvis der er skunkstopler, skal der laves fast underlag til samling af dampspærre. Underlaget laves af tæt plademateriale, fx 18 mm krydsfinerplade. Der primes og fuges langs kanter, vindridser og større utætheder mellem krydsfiner og bjælker.

Isoler mellem spær

VS11
Trin 11 af 17

Isoler mellem spær med mindst to isoleringslag med forskudte samlinger, til der opnås en samlet isoleringstykkelse på mindst 250 mm plus den nødvendige ventilationsspalte mod undertag.

Klæber på fast underlag

VS12
Trin 12 af 17

Påfør primer og folieklæber på det faste underlag, hvor baner af dampspærre efterfølgende kan gøres fast.

Opsæt dampspærre

VS13
Trin 13 af 17

Dampspærre føres vandret på tværs af spær og klæbes til fast underlag ved tagfod og skunkstolper.
Hvis skunkstolperne er midlertidigt fjernet, kan dampspærren opsættes i baner lodret og samles med tape eller folieklæber, hvor spær er fast underlag.
Hvis dampspærren afsluttes mod et pudset loft, skal samling laves med primer og folieklæber.
Læs mere om samling af dampspærrer.

Forskalling med isolering

VS14
Trin 14 af 17

Der opsættes et krydslagt træskelet (fx 45 x 45 mm) til opsætning af indvendig beklædning og ekstra isolering for at beskytte dampspærre mod gennembrydninger.
Placering af stikdåser planlægges. El-kabler føres i skunkrum.
I tilfælde af gennembrydninger af dampspærre skal der tætnes med egnet manchet, fugemasse eller tape.

Genskab indskudslag

VS15
Trin 15 af 17

Indskudslag skal genskabes i samlingen ved skråloft, fordi etagedækkets brand- og lydisolerende egenskaber ikke må forringes ved efterisoleringen.
For eksempel ved montering af min. to lag gipsplade med mineraluldsisolering eller ved genbrug af bræddelag og ler.

Beklædning

VS16
Trin 16 af 17

Til slut opsættes indvendig beklædning, fx to lag gipsplade med forskudte samlinger.
Det inderste lag gips føres langs taget ud i skunkrum.
Desuden monteres stikdåser, gulvbelægning, fodlister m.m. som afslutning.

Færdigt arbejde

VS17
Trin 17 af 17

En varm skunk er ofte sammenbygget med fx en kvist eller et ovenlysvindue.
Gå til forsiden for at se de andre løsninger